Jobcenter Thisted indgår samarbejde om indsats for udsatte unge

Jobcenter Thisted indgår samarbejde med psykiatrien om en IPS-indsats der skal:  

  • Hjælpe udsatte unge med psykiske lidelser til at kunne tage en uddannelse eller finde og fastholde et arbejde, som er baseret på borgerens behov, forudsætninger og kompetencer. 
  • Styrke samarbejdet mellem psykiatri, jobcenter og andre behandlingstilbud med henblik på at skabe en bedre sammenhæng og kvalitet samt en mere individuel og helhedsorienteret indsats i udsatte unges forløb i det offentlige. 
  • Opkvalificere de fagprofessionelle medarbejdere i jobcentret og forankre IPS-indsatsen i kommunen. 

Kort om indsatsen 

IPS står for “Individuelt Planlagt job med Støtte” og er en anerkendt metode i beskæftigelsesindsatsen for personer med psykiske lidelser, som har vist positive effekter i både Danmark og udlandet. 

Indsatsens målgruppe er unge borgere under 30 år, som er på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ressourceforløbsydelse, har en psykiatrisk diagnose og er tilknyttet psykiatrien.  

De tre sagsbehandlere på billedet er tilknyttet indsatsen og gennemgår lige nu IPS-konsulent-uddannelsen, for at opkvalificere sine kompetencer, så de bedst muligt kan understøtte borgerne i deres forløb og på deres vej i job eller uddannelse. 

Senest opdateret 19-03-2024