Uddannelseshjælp

Her på siden kan du læse mere om, hvilke tilbud Jobcenter Thisted stiller til rådighed for dig, når du modtager uddannelseshjælp. På Borger.dk kan du finde mere generelle informationer om din ret og pligt. 

Hvem kan få uddannelseshjælp?

Unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse får uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp. Man kan være enten aktivitets-, uddannelses- eller åbenlyst uddannelsesparat uddannelseshjælpsmodtager.

Som åbenlyst uddannelsesparat modtager af uddannelseshjælp i Thisted Kommune kan du komme i straksaktivering fra ved første henvendelse i jobcentret. 

Læs mere på borger.dk

Senest opdateret 19-01-2024
Læs mere om uddannelseshjælp på

borger.dk