Om Jobcenter Thisted

På denne side kan du læse en kort beskrivelse af vores tilgang til beskæftigelsesindsatsen samt få et indblik i vores afdeling

3 hurtige om os

Nedenfor har vi fremhævet 3 kendetegn ved beskæftigelsesindsatsen i Thisted Kommune.

God service

Vi har fokus på at levere en god service til borgere og virksomheder inden for lovgivningens rammer. Brugerundersøgelser viser, at langt de fleste borgere og virksomheder er tilfredse med vores indsats, og vi arbejder løbende på at forbedre os på de områder, hvor det især er påkrævet fra et borger- og virksomhedsperspektiv.

Digitale løsninger

Vi ønsker at være et moderne og tidssvarende jobcenter, og vi er derfor iblandt de jobcentre, der går forrest i forhold til digitale løsninger. Digitale løsninger forbedrer vores service ved at skabe mere fleksibilitet, inddragelse og tilgængelighed i beskæftigelsesindsatsen – og vi tror på, at der fortsat er et uudnyttet potentiale, hvorfor vi fortsætter med at afprøve og implementere digitale løsninger til gavn for borgere og virksomheder.

Virkeligheden virker

Vi tager udgangspunkt i, at ”virkeligheden virker”, og derfor prioriterer vi virksomhedsrettet aktivering, job på særlige vilkår og opkvalificering af de lediges kompetencer. Det øger både de lediges tilknytning til arbejdsmarkedet og virksomhedernes mulighed for at få dækket deres rekrutteringsbehov. Kort fortalt handler vores tilgang om, at man lærer at gå på arbejde på en rigtig arbejdsplads. Flere undersøgelser og projekter understøtter dette.

Lokalpolitiske mål

Arbejdsmarkedsudvalget i Thisted Kommune har vedtaget følgende 4 mål for 2024:

  1. Vi vil øge antallet af borgere der opkvalificeres via ordinær uddannelse eller korte erhvervsrettede uddannelsesforløb.
  2. Vi vil gøre beskæftigelsesindsatsen mere tilgængelig ved at stille flere digitale selvbetjeningsløsninger til rådighed.
  3. Vi vil understøtte virksomhederne med viden og inspiration med henblik på at rekruttere, udvikle og fastholde den nødvendige arbejdskraft.
  4. Vi vil bistå virksomhederne i Thisted Kommune med forebyggelse af sygefravær og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere.

Afdelingen

Jobcenter Thisted er en del af afdelingen Erhverv- og Beskæftigelse i Thisted Kommune som - udover beskæftigelsesområdet - også dækker erhvervsområdet og ydelsesområdet. Vi er i alt ca. 110 ansatte og har alle fysisk lokation på Skolegade i Thisted.

Erhverv og Beskæftigelse er en velfungerende afdeling, hvor forskellige fagligheder hver dag samarbejder om de gode løsninger for at sikre erhvervslivet gode vilkår og effektivt at bringe ledige i job og uddannelse.
Herudover bistår vi virksomhederne og erhvervslivet – f.eks. i forbindelse med rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft samt i erhvervs- og turismeudvikling. Vi har travlt, men ikke for travlt til at hjælpe hinanden med at sikre gode oplevelser og god service for borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere.

Nedenfor kan du se vores organisationsdiagram.

Organisationsdiagram Erhverv og Beskæftigelse

Senest opdateret 19-01-2024