Sygemeldte

Her på siden kan du læse mere om, hvilke tilbud Jobcenter Thisted stiller til rådighed for dig, når du modtager sygedagpenge eller er i et jobafklaringsforløb. På Borger.dk kan du finde mere generelle informationer om din ret og pligt. 

Hvem kan få sygedagpenge? 

Sygedagpenge udbetales til personer, som er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, som har en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, og som i øvrigt opfylder betingelser i sygedagpengeloven. Man kan overgå til et jobafklaringsforløb, når man ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og man fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom.

Læs mere på borger.dk

Der gælder forskellige regler alt efter om du modtager sygedagpenge som ledig, lønmodtager eller selvstændig. 

Se videoen og bliv klogere på

Din kontakt med jobcentret under din sygemelding

Vigtig information om

Hvad du skal være opmærksom på under dit jobafklaringsforløb

Læs pjecen om dine pligter, hvis du modtager ressourceforløbsydelse i et jobafklaringsforløb

Senest opdateret 19-01-2024
Læs mere om sygedagpenge på

borger.dk

Mit Sygefravær

Brug Mit Sygefravær, når du skal sende oplysninger til kommunen som sygemeldt.

Videoen giver dig en introduktion til brug af selvbetjeningsløsningen. 

Log på Mit Sygefravær

Besøg

Lær at tackle

GRATIS selvhjælpskurser til dig, der har en langvarig sygdom – eller er pårørende

Klik ind på siden og find aktuelle kurser i Thisted Kommune