Din situation

Den vejledning og de tilbud, Jobcenter Thisted kan tilbyde dig, afhænger af netop din situation og den forsørgelsesydelse, du modtager. Alt efter din situation stilles der også forskellige krav til dig, når du er tilknyttet et jobcenter.

Brug siden her til at finde din situation og læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.  

Dagpenge

Her kan du læse mere om, hvilke tilbud Jobcenter Thisted stiller til rådighed for dig, når du modtager dagpenge.

Kontanthjælp

Her kan læse mere om, hvilke tilbud Jobcenter Thisted stiller til rådighed for dig, når du modtager kontanthjælp. 

Uddannelseshjælp

Her kan du læse mere om, hvilke tilbud Jobcenter Thisted stiller til rådighed for dig, når du modtager uddannelseshjælp.

Ressourceforløb

Kommer du i et ressourceforløb, modtager du ressourceforløbsydelse.

Sygemeldte

Her kan du læse mere om, hvilke tilbud Jobcenter Thisted stiller til rådighed for dig, når du modtager sygedagpenge eller er i et jobafklaringsforløb.

Revalidering

Revalidering hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet.

Fleksjobvisiterede

Et fleksjob tager hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af dit helbred.

Pensionsformer

Her kan du læse mere om de forskellige pensionsformer herunder førtidspension, seniorpension og tidlig pension (Arne-pension).

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Hvis du ikke er berettiget til kontanthjælp, kan du være berettiget til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Senest opdateret 19-01-2024

Læs mere

Find kontakt

Har du spørgsmål til udbetalingen af forsørgelsesydelser?

Kontakt os