Revalidering

Revalidering hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet

Hvem kan få revalidering?

Revalidering kan gives til personer, som har begrænsninger i arbejdsevnen. For at kunne få revalidering er det en forudsætning, at der ikke er andre tilbud, som kan hjælpe en med at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Revalidering er både erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp. Aktiviteterne kan f.eks. være arbejdsprøvning, uddannelse og optræning hos private eller offentlige arbejdsgivere.

 

Senest opdateret 19-01-2024
Læs mere om revalidering på

borger.dk