Kontanthjælp

Her på siden kan du læse mere om, hvilke tilbud Jobcenter Thisted stiller til rådighed for dig, når du modtager kontanthjælp. På Borger.dk kan du finde mere generelle informationer om din ret og pligt. 

Hvem kan få kontanthjælp?

Enhver kan søge om kontanthjælp, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie (ægtefælle og børn under 18 år). For at få kontanthjælp skal man dog opfylde en række betingelser. Man kan være enten aktivitets- eller jobparat kontanthjælpsmodtager.

Man er omfattet af målgruppen, hvis man opfylder de øvrige betingelser og er over 30 år. Unge under 30 bliver omfattet af denne målgruppe, hvis de har gennemført en kompetencegivende uddannelse.

Som jobparat kontanthjælpsmodtager i Thisted Kommune kan du komme i straksaktivering fra ved første henvendelse i jobcentret. 

Læs mere på borger.dk

Senest opdateret 19-01-2024
Læs mere om kontanthjælp på

borger.dk